LISP.SE

Samlingsplats för Lispprogrammerare.

AutoLisp   -   Clojure   -   Common Lisp   -   Emacs Lisp   -   Scheme   -   SKILL

 

Maillista för diskussion om programmeringsspråket Lisp.
Arkiverad på Gmane och mail-archive.com.

Facebook-grupp   -   Google+-grupp   -   GitHub-organisation

Internationell IRC-kanal: irc.lisp.se #Lisp.
(Alias för irc.freenode.net.)

 

Lokala kopior:

Common Lisp HyperSpec

Common Lisp, the Language, 2nd Edition

The Common Lisp Object System MetaObject Protocol

GNU Emacs Lisp Reference Manual

Revised5 Report on the Algorithmic Language Scheme

Revised6 Report on the Algorithmic Language Scheme

Historisk diskussion om Common Lisp

 

webmaster@lisp.se